BULRIS

​Контакти

СПД „Ръководство на корабния трафик – река Дунав”

Град Русе 7000
Ул. „Пристанищна” № 20А
 
Директор:
инж. Валентин Христов
Мобилен: 0876 86 49 69
E-mail: v.hristov@bgports.bg

​Офис
Тел.: 082/ 29 84 63
Факс: 082/29 84 61
E-mail: office.bulris@bgports.bg
 
Отдел "Ръководство на корабния трафик - река Дунав"
Ръководител отдел: к.д.п. инж. Стефан Бъчваров
Тел: 082/52 84 71
Мобилен: 0878 435 503

Дежурни оператори: 
operators@bulris.bg
РИС Център Русе: 082/29 84 60, 0878 435 524
VTS център Лом:            0876 157 403

Отдел "Експлоатация и поддръжка на РИС системата"
Ръководител отдел: д-р инж. Боян Рашков
Тел: 082/29 84 62
Мобилен: ​0889 201 537

Създадено от: logo_dppi