BULRIS

Мостове

Мостовете се разполагат в близост до пътища, пристанища, ВЕЦ, и шлюзови съоръжения. Водното ниво може да се променя драстично в свободно течащите участъци на реката, като високото ниво на водата има съществено влияние за потенциално преминаване под мостовете. 
В зависимост от разстоянието между мостовите колони, има най-малко един или повече, а в повечето случаи два отвора за преминаване, където може безопасно да преминават кораби. При наличие на два отвора  е обичайно единият да се използва за движение по течението, а другия за движение срещу течението. 
Възможността за преминаване под моста зависи главно от разстоянието между нивото на водата и най-високата неразглобяема точка на кораба.  Най-високата неразглобяема точка на кораба представлява разстоянието между водното ниво и най-високата стационарна точка след премахване или снижаване на  на части, като мачти, радари или щурвала. Най-високата фиксирана точка на кораба може да се добави баласт към кораба. Това става възможно чрез зареждане на баластни води в баластните цистерни или товарене на твърд баласт.

Мостове на река Дунав

Международния плавателен участък по река Дунав  от Келхайм в Южна Германия до Сулина, на Румънското черноморско крайбрежие покрива разстояние от 2414,72 км и обхваща 130 моста. Предстои да бъдат пуснати в действие повече от 180 допълнителни моста в 430 километрова област в горната част на Дунав от Донауешинген до Келхайм.
В Горния Дунав (Келхайм - Гьоню) реката се пресича от мост средно на всеки 7 км. В средното течение на Дунав (Гьоню - Турну Северин), средната дистанция между мостовете е 27 км, докато в Долен Дунав (Турну Северин - Сулина) разстоянието стига до 155 км.

Участък

Дължина на участък

Брой мостове

Гъстота на мостове
(дължина/мостове)

Горен Дунав
(Келхайм - Гьоню)

624 km

88

7.1 km

Central Danube
(Гьоню - Турну Северин)

860 km

32

26.9 km

Lower Danube
(Турну Северин - Сулина)

931 km

6

155.2 km

Плавателен участък по Дунав
(Келхайм - Сулина)

2415 km

126

19.2 km


Мостове в българския участък на река Дунав

В българския участък на река Дунав функционират 2 моста:

1. Дунав мост, наричан „Мост на дружбата”, е стоманен фермов мост над река Дунав между градовете Русе и Гюргево (на речен километър 488,7).
Дължината му е 2,80 км и минава на височина от 30 метра над водата. Изграден е на 2 нива - за влакове и автомобили. Средната част (с дължина 85 м) може да се повдига и да пропуска големи кораби. Мостът е един от двата моста над река Дунав по границата между България и Румъния, която има дължина от около 500 км.

2. Мост „Нова Европа“ (Дунав мост 2) - пътен и железопътен мост над река Дунав, който свързва градовете Видин в България и Калафат в Румъния. Мостът е с дължина 1971 m, като включва по две пътни ленти във всяка посока, единична електрифицирана железопътна линия и велосипедна алея.

Речен км

ДБ

ЛБ

Име на моста

Предназначение

Отвор 1 (ДБ, изглед по течението)

Отвор 2 (ЛБ, изглед по течението)

Ниво на водомерен пост, при което е отнесена дадената височина

Най-високо навигационно ниво

Допълнителни отвори

Височина (m)

Ширина (m)

Посока

Височина (m)

Ширина (m)

Посока

1

488,7

BG
Русе

RO Гюргево

Мост на дружбата (Дунав мост)

Автомобилен/ ЖП транспорт

20,39

150

По течението (между 6 и 7 пилер)

20,33

150

Срещу течението (между 4 и 5 пилер)

Гюргево 0 см

707 cm Гюргево

Възможност за 3-тиотвор (ширина: 76,00 m, височина 14,40/21.82m)

2

796,1

BG Видин

RO Калафат

Нова Европа (Дунав мост 2)

Автомобилен/ ЖП транспорт

20,55

150

В двете посоки
(между 10 и 11 пилер)

20,55

150

В двете посоки
(между 10 и 11 пилер)

Калафат 702 см

702 cm Калафат

Възможност за 2-ри отвор между 9 и 10-ти пилер


Вертикалния светъл отвор на моста се дефинира с разстоянието (в метри) между най-ниската част на долния ръб на моста по цялата широчина на фарватера и най-високото навигационно ниво (HNWL 2010). Хоризонталния светъл отвор на моста се отнася за ширината на фарватера при ниско ниво на водата (LNWL). 

Съкращения
ДБ = разположен близо или на десния бряг; ЛБ = разположен близо или на левия бряг

Източници
VIA Donau / Дунавска комисия / "Дунав мост Видин - Калафат" АД

Създадено от: logo_dppi