BULRIS

Пристанища

Съгласно Закона за морските пространства, пристанищата и вътрешните водни пътища на Република България пристанище за обществен транспорт е всяко пристанище, в което се извършват срещу заплащане пристанищни услуги и други съпътстващи дейности от/на кораби и сухоземни транспортни средства, което е достъпно без ограничение за всички кораби и товари.

Територията на пристанищата за обществен транспорт включва един или повече терминали и може да включва зони за извършване на дейности, предвидени в чл.116а от Закона, както и имоти за разширяване и развитие на пристанището. Територията на пристанищата за обществен транспорт, които обслужват кораби от международно плаване, включват задължително и зона за извършване на проверка и контрола.

Пристанищните терминали включват оперативна зона, която е съоръжена в съответствие с предназначението на терминала и технологията на обработка на съответния тип товари. Според технологията на обработка на съответния тип товари и предназначението на терминала той може да включва и зона за съхраняване на товари и части от общата техническа инфраструктура на пристанището.

Част от пристанище за обществен транспорт, която е технологично свързана с процеса за обработка и съхраняване на товари, може да е разположена на територия, която не се намира непосредствено на брега.

Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” обезпечава достъп до пристанищата за обществен транспорт с национално и регионално значение и до рибарски, яхтени пристанища и пристанища със специално предназначение чрез поддържане на акваторията и подходните канали към тях.

Река Дунав е втората по дължина река в Европа и представлява главния вътрешен воден пътно-транспортен коридор, свързващ западната с източната част на Европа. Чрез реките Рейн, Майн и канала Рейн - Майн - Дунав коридор 7 свързва Северно море с Черно море.
Българският участък на река Дунав се простира между 845,650 и 374,100 км.

Речни пристанища за обществен транспорт с национално значение:

Пристанище Русе, което включва: Русе - изток - 1, Русе - изток - 2, Русе - център, Русе - запад, Силистра, Фериботен терминал Силистра, Тутракан, Свищов, Фериботен терминал Никопол и Сомовит.

Пристанище Лом, което включва: Лом и Оряхово.

Пристанище Видин, което включва: Видин - център, Видин - юг, Видин - север и Фериботен комплекс Видин.

Българското законодателство регламентира пристанищните услуги в съответствие с изискванията на Европейския съюз.

Услуги на Българските дунавски пристанища

Морско-технически услуги:


* буксироване (влачене или тласкане),
* швартоване,
* снабдяване на корабите с вода, телефон и електрическа енергия

Обработка на товари и поща:


* товарене,
* разтоварване,
* подреждане,
* съхраняване,
* преопаковка на различни по тип товари,
* вътрешно-пристанищен (терминален) превоз на товари и поща и др.

Пътнически услуги

 

Повече информация може да намерите и на страницата на ДП "Пристанищна Инфраструктура" - bgports.bg


История на българските пристанища 1879 - 2014

Kнигата „Българските пристанища (1879 – 2014). Хроника” e издадена по инициатива на Държавно предприятие “Пристанищна инфраструктура” по случай 135 г. пристанищно дело в България. В нея за първи път са събрани основните дати и събития от историята на българските морски (на Черно и Егейско море) и дунавски пристанища. Неин автор е докторът по история и известен морски публицист и изследовател Атанас Панайотов.
В изданието на 200 страници се представят всички известни и малко известни факти от историята на българските черноморски и дунавски пристанища. В хрониката на българските пристанища е събран целият снимков архив, свързан с изграждането и развитието им.

Цялата хроника на българските пристанища можете да видите тук.

Създадено от: logo_dppi