BULRIS

Район на действие на клон-териториално поделение Русе е от километър 374,100 до километър 645 от българския участък на река Дунав със седалище град Русе.

Директор на клон-териториално поделение Русе е инж. Стоян Христов.

Адрес: гр. Русе, ул. „Пристанищна" № 22
Телефон: 082 818 989
Факс: 082 821 862
E-mail: office.ruse@bgports.bg

Клон-териториално поделение Русе обслужва инфраструктурата на:

Пристанищен терминал Русе - запад

Корабни места:

12 бр.

Обща дължина на корабните места:

1395 м

Максимална реална дълбочина пред корабните места:

2,50 м

Открита складова площ:

27 600 кв. м

Закрита складова площ:

8 900 кв. м

Оператор

ДП "Пристанищна инфраструктура"

                                                         
Адрес за кореспонденция с оператора:

Град Русе
ул. „Матей Стойков” № 3
E-mail: portruse@bgports.bg

Пристанищен терминал Русе - изток - 1

Корабни места:

8 бр.

Обща дължина на корабните места:

820 м

Максимална реална дълбочина пред корабните места:

2,50 м

Открита складова площ:

74 920 кв. м

Закрита складова площ:

660 кв. м

Оператор

„Пристанищен комплекс Русе” ЕАД

                                                         

Адрес за кореспонденция с оператора:
Град Русе 7000
Улица „Пристанищна” № 22
Тел: 082 880 935
Факс: 082 825 148
E-mail: office@port-ruse-bg.com
Site: http://www.port-ruse-bg.com

Пристанищен терминал Русе - изток - 2

Корабни места:

6 бр.

Обща дължина на корабните места:

​670 м

Максимална реална дълбочина пред корабните места:

2,50 м

Открита складова площ:

49 420 кв. м

Закрита складова площ:

​14 760 кв. м

Оператор

„Пристанищен комплекс Русе” ЕАД

                                                         

Адрес за кореспонденция с оператора:
Град Русе 7000
Улица „Пристанищна” № 22
Тел: 082 880 935
Факс: 082 825 148
E-mail: office@port-ruse-bg.com
Site: http://www.port-ruse-bg.com


Пристанищен терминал Русе-център

Корабни места:

3 бр.

Обща дължина на корабните места:

270 м

Максимална реална дълбочина пред корабните места:

2,50 м

Открита складова площ:

0 кв. м

Закрита складова площ:

0 кв м

Оператор

„Пристанищен комплекс Русе” ЕАД

                                                                      

Адрес за кореспонденция с оператора:
Град Русе 7000
Улица „Пристанищна” № 22
Тел: 082 880 935
Факс: 082 825 148
E-mail: office@port-ruse-bg.com
Site: http://www.port-ruse-bg.com

Пристанищен терминал Свищов

Корабни места:

8 бр.

Обща дължина на корабните места:

902 м

Максимална реална дълбочина пред корабните места:

2,50 м

Открита складова площ:

22 300 кв. м

Закрита складова площ:

6 100 кв.м

Концесионер

„Драгажен флот - Истър” АД

                                                                                 

Адрес за кореспонденция с концесионера:
Град Свищов 5250
Улица „Дунав” № 12
Тел: 0631 60 342
Факс: 0631 60 341
E-mail: dfistar@abv.bg
Site: http://www.df-istar.com

Пристанищен терминал Силистра

Корабни места: 3 бр.

3 бр.

Обща дължина на корабните места:

300 м

Максимална реална дълбочина пред корабните места:

2,00 м

Открита складова площ:

0 кв. м

Закрита складова площ:

0 кв. м

Оператор

„Пристанищен комплекс Русе” ЕАД

 

Адрес за кореспонденция с оператора:
Град Русе 7000
Улица „Пристанищна” № 22
Тел: 082 880 935
Факс: 082 825 148
E-mail: office@port-ruse-bg.com
Site: http://www.port-ruse-bg.com

Пристанищен терминал Сомовит

Корабни места:

3 бр.

Обща дължина на корабните места:

300 м

Максимална реална дълбочина пред корабните места:

2,50 м

Открита складова площ:

8 780 кв. м

Закрита складова площ:

3 375 кв. м

Концесионер

„Октопод - С” ООД

                                                                                 
Адрес за кореспонденция:
гр. Варна 9000
Бул. "Мария Луиза" № 9
Тел: 052 605134
Факс: 052 605139
E-mail: trade@octopod.eu

 Фериботен терминал Никопол

Корабни места:

1 бр.

Обща дължина на корабните места:

30 м

Максимална реална дълбочина пред корабните места:

2,50 м

Открита складова площ:

0 кв. м

Закрита складова площ:

0 кв. м

Концесионер

„Параходство Българско речно плаване” АД

 

Адрес за кореспонденция:

Град Русе 7000
Пл. „Отец Паисий” № 2
Тел: 082 822 133
Факс: 082 822 139
E-mail: main@brp.bg 
Site: http://www.brp.bg/brp.html

Пристанищен терминал Тутракан

Корабни места:

2 бр.

Обща дължина на корабните места:

110 м

Максимална реална дълбочина пред корабните места:

1,00 м

Открита складова площ:

2 500 кв. м

Закрита складова площ:

0 кв. м

Оператор

Пристанищен комплекс Русе ЕАД

                                                            

Адрес за кореспонденция с оператора:
Град Русе 7000
Улица „Пристанищна” № 22
Тел: 082 880 935
Факс: 082 825 148
E-mail: office@port-ruse-bg.com
Site: http://www.port-ruse-bg.com

 Фериботен терминал Силистра 

Корабни места:

1бр.

Обща дължина на корабните места:

30 м

Максимална реална дълбочина пред корабните места:

1,10 м

Открита складова площ:

0 кв. м

Закрита складова площ:

0 кв. м

Оператор

ДП "Пристанищна инфраструктура"

                                                            

Адрес за кореспонденция с оператора:

Град ​Силистра
"Промишлена зона - запад"

Създадено от: logo_dppi