BULRIS

Водни нива за последния час

Информация за водните нива на река Дунав.

За предишни дни публикуваното ниво на водния стоеж за дадена водомерна станция е към 23:00 ч. Разликата е за 24 часа.

За настоящият ден нивото се опреснява на всеки кръгъл час, като разликата е спрямо публикуваното ниво в 23:00 ч на предходния ден. 

При натискане върху името на водомерен пост се изобразява информацията в графичен вид за стойностите на водните нива на седмична и годишна база.

Pegel06-2006-2106-2206-2306-2406-2506-2624h48h72h
cm+/-cm+/-cm+/-cm+/-cm+/-cm+/-cm+/-cm+/-cm+/-cm+/-
Tutrakan 610-17589-21562-27539-23527-12522-5519-3------
Ruse 557-18532-25502-30482-20476-6472-4468-4------
Nikopol 546+546526-200-52600480+480473-7467-6------
Oryahovo 472+9434-38425-9412-13407-5401-6399-2------
Lom 577-31552-25543-9535-8533-2524-9523-1------
Vidin 578-12515-630-51500504+504503-1497-6------
Novo Selo00000000000000------

Създадено от: logo_dppi