BULRIS

   Новини

На вниманието на корабоводители, агенти, логистични партньори

от BULRIS | юни 19, 2017
Предстои двукратно преустановяване на корабоплаването по река Дунав

В Дирекция „Ръководство на корабния трафик – р. Дунав” е получено съобщение от Министерството на строителството, транспорта и инфраструктурата на Република Сърбия, относно ремонтни дейности на мост „Жежел” на 1253+300 км по река Дунав, в района на Нови Сад.

В него се уведомява секретариата на Дунавската Комисия, че е достигната финалната фаза на ремонтните дейности по моста, които включват строителство на два отвора, разположени в централната част на моста. Като се има предвид технологията на строителството, се съобщава, че в хода на изпълнение на тези дейности, корабоплаването ще бъде преустановено двукратно:

Първото спиране на корабоплаването за период от 5 до 7 дена, е предвидено от 5 до 12 юли 2017г.,

второто, със същата продължителност, от 29 юли до 5 август 2017г.

Корабоводителите ще бъдат информирани по надлежния ред за точните дати и продължителност на преустановяване на корабоплаването чрез Известия до корабоводителите (NtS).

Във връзка с горепосочената информация се съобщава, че след пускане в експлоатация на мост „Жежел”, временният железопътен и пътен мост „Боско Перошевич”, който в продължение на 17 години се явява критичен участък в Сърбия, ще бъде премахнат. По тази дейност ще бъде получена допълнителна информация.

Създадено от: logo_dppi