BULRIS

   Новини

На вниманието на Пристанищни оператори, упражняващи дейности в района на Дирекция „Речен надзор – Русе” и в района на Дирекция „Речен надзор – Лом”.

от BULRIS | юли 25, 2017

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с разработен допълнителен модул в Система за електронна обработка на документи при пристигане/отплаване в/от български пристанища по река Дунав, от 19.07.2017 г. е предоставена възможност на пристанищните оператори да бъдат регистрирани в системата и да получават незабавно подадената от корабните агенти информация.

В случай, че желаете да се възползвате от удобството на предоставената информация в Системата, моля да следвате процедурата, описана на страницата: sw.bulris.bg. В раздел „Достъп“ са предоставени необходимите документи, както и указания за попълването им.

За да се избегнат  неточности, моля при подаване на заявление да се посочи кои понтони, котвени стоянки и терминали оперира пристанищният оператор в района на съответните пристанища. Системата дава възможност за всеки отделен акаунт да има различни права на достъп. 

Бланка на заявлението може да бъде изтеглена от следните адреси:

http://sw.bulris.bg

http://bulris.bg/river-information-services/sistema-za-elektronna-obrabotka-na-dokumenti-na-reka-(single-window)

Създадено от: logo_dppi