BULRIS

   Новини

АНКЕТА във връзка с разработване на услуги по проект RIS Comex

от BULRIS | септ 12, 2017

В рамките на проект RIS COMEX са разработени т.нар. услуги за коридори, които предстои да бъдат реализирани в рамките на проекта през следващите години.

Моля заинтересованите лица да попълнят Анкетата.

Създадено от: logo_dppi