BULRIS

   Новини

Изменение и допълнение на Наредбата за предоставяне на речни информационни услуги по вътрешните водни пътища на Република България

от BULRIS | дек 01, 2018

С обнародвано в Държавен вестник, бр.59 от 17.07.2018 г., Постановление № 139 от 12 юли 2018 г. за изменение и допълнение на Наредбата за предоставяне на речни информационни услуги по вътрешните водни пътища на Република България, приета с Постановление № 329 на Министерски съвет от 2007 г. (обн., ДВ, бр. 3 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 67 от 2014 г. и бр. 33 от 2015 г.), и  Правилник за устройството, функциите и дейността на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”, обн., ДВ, бр.97 от 2018г. са приети следните промени:

Съгласно чл.7, ал.3: „Основен брегови РИС център за предоставяне на речни информационни услуги в българския участък на р. Дунав е центърът в Русе, осигурен с резервиращ център във Варна. Локалният брегови център е VTS центърът в Лом с район на обслужване на корабния трафик (VTS район) в българския участък на реката от километър 645 до километър 845,650”. 

От 01.12.2018г. Локални VTS центрове Видин, Оряхово, Никопол, Свищов и Силистра са закрити.

За контакти:

Основен брегови РИС център Русе:

гр.Русе, ул.”Пристанищна”№20А,

тел.082/29 84 60, 0878/435 524;

e-mail: vts_ruse@bgports.bg 

Локален брегови център Лом (VTS център):

ул.”Пристанищна”№21, ет.1,

тел. 0876/157 403, 097185039,

e-mail: vts_lom@bgports.bg

Създадено от: logo_dppi