BULRIS


Ползи за бизнеса и институциите

Екипажите на кораби чрез електронните навигационни карти получават значително по-подробна картина на трафика и обстановката (карта в електронен вид и динамични данни), покриващи голяма географска област, отколкото това беше възможно с радарните станции. Това подпомага вземането на бързи и адекватни навигационни решения за оптимизиране на плаването и за избягване на сблъсквания, засядания или други инциденти, и съответно повишава сигурността в нашия участък на реката. 

Пристанищните оператори получават достъп до данни от системата в реално време и възможност за навременно и точно определяне на графика на пристигане на корабите в пристанищата, за ефективно планиране на мощностите, по-добро разпределение според товарите на корабите по отделните терминали в зависимост от необходимата техника, капацитет, газене - за оптимално и по-ефективно използване капацитета на терминалите и съоръженията за товарене и разтоварване, както и за съкращаване на сроковете за обработка на товарите.

Мениджърите на флотилии и корабните компании ще могат да прецизират времето на пътуване, както и да избират алтернативни маршрути за своите плавателни съдове.

Митническите, гранични и санитарни власти получават предварително предаваната по електронен път информация за товари и пътници, както и възможността за проследяване на трансгранични превози, което създава условия за опростяване на процедурите и съкращаване на времето за престой на корабите. Така се създават условия за координация между различните институции, извършващи контрол на товарите, корабите и екипажите.

Службите отговорни при извънредни ситуации и спасяване получават улеснено наблюдение и контрол на опасни товари, превозвани по реката. Също и възможност за координация на екипите по управление на извънредни ситуации и спасяване, при планиране на превантивни действия за ограничаване на вредни влияния върху населението и околната среда. 

Създадено от: logo_dppi