BULRIS

Телефонна подсистема

Телефонната подсистема е изградена от 30 VoIP телефона, като 13 са разположени във всички отдалечени обекти по поречието на река Дунав – 8 базови станции и 5 ретранслаторни точки, 11 телефона са в РИС центъра в Русе и 6 в резервиращия център във Варна.
Инфраструктурата за пренос на глас е реализирана чрез IP базирана телефонна централа. Тя се разполага на гласов маршрутизатор. Според изискванията и осигуряването на високо надеждна IP базирана телефонна свързаност, в Оперативния РИС център са разположени два гласови шлюза.
Гласовите шлюзове служат за контрол на крайните устройства, което може да бъде осъществено, както по SCCP протокол, така и по SIP протокол. IP базираната телефонна централа предлага всички необходими корпоративни услуги, като трансфер, пренасочване, задържане на повикване и други.
Основно предимство е лесната интеграция към външни доставчици на телефонни услуги. Това може да бъде осъществено, както по SIP, така и по H.323 протоколи, което са широко разпространени при повечето доставчици на телефонни услуги. Освен изискваните кодирания на звуковия поток, предложените гласови шлюзове поддържат G.722, G723, G.728, G.726, iLBC и други.
Гласовият шлюз разполага с два аналогови порта FXS за връзка с крайни устройства, като аналогови телефони, факс, модем. Поддържа се протокол T.38 за оптимизиране на факс модем сигнал през IP среда.
Крайните устройства предвидени в техническото решение Cisco CP-7940G, освен пълно покриване на техническите изисквания притежават в допълнение вграден комутатор. Той позволява използването на етернет устройства свързани директно към телефона, а той от своя страна към управляем комутатор.

Създадено от: logo_dppi