BULRIS

Телефонна подсистема

Инфраструктурата за пренос на глас е реализирана чрез IP базирана телефонна централа. Тя се разполага на гласов маршрутизатор. Според изискванията и осигуряването на високо надеждна IP базирана телефонна свързаност, в Оперативния РИС център са разположени два гласови шлюза.
Гласовите шлюзове служат за контрол на крайните устройства, което може да бъде осъществено, както по SCCP протокол, така и по SIP протокол. IP базираната телефонна централа предлага всички необходими корпоративни услуги, като трансфер, пренасочване, задържане на повикване и други.

Създадено от: logo_dppi