BULRIS

Видео наблюдение на критични участъци

Системата предоставя възможности за:
* автоматично управление на камерите от операторски дисплей с графичен потребителски интерфейс, който показва географската точка на наблюдение и ъгъла на полезрение на камерата върху електронна карта;
* възможност обхвата на камерата да следи автоматично радарни и AIS цели;
* автоматично насочване и фокусиране на камерата върху най-близката цел в рамките на зададена алармена зона;
* мултикамерно проследяване на една и съща цел.

Изображения от камерите

  • cctv2
  • cctv3
  • Термовизионна камера
  • cctv3
  • Нормална камера
  • cctv1

Създадено от: logo_dppi