BULRIS

Wi-Fi подсистема

Плавателните средства могат да използват масово разпространени устройства като преносими компютри, смартфони, таблети и др. в следните водещи пристанища по река Дунав: Видин, Лом, Оряхово, Никопол, Свищов, Русе, Тутракан, Силистра.
Мрежата BULRIS се разпръсква в 2,4GHz диапазон и предоставя достъп само ограничен набор от уеб страници.    

Повече информация за местоположението на Точките за Достъп и информация за достъпните уеб страници има в секцията Wi-Fi зона.

На диаграмите в галерията е изобразено приблизително района на покритие на Точките за Достъп.

Покритие на Точки за достъп

  • TutrakanAPs
  • VidinAPs
  • RuseAPs
  • SvishtovAPs
  • SilistraAPs
  • LomAPs
  • NikopolAPs
  • OriahovoAPs

Създадено от: logo_dppi