BULRIS

Електронни навигационни карти

Inland ECDIS – изобразяване на електронни карти за речно корабоплаване, както и съпътстваща географска информация. Възможност за навигационен или информационен режим. Навигационен режим се постига с наслагване на радарна картина към електронната карта.

За запазване на архивен файл с Електронните навигационни карти издание 2.3 за Българският участък р. Дунав - от km 375 до km 610, моля изберете следната връзка:

Важно! За да можете да разглеждате материалите трябва да имате инсталиран SeeMyENC на Вашия компютър. ​Можете да си го свалите безплатно от следния линк:


Ако имате някакви препоръки или забележки по публикуваните в момента ЕНК моля изпратете на електронна поща: stoyanov@appd‑bg.org

Други карти за навигация по река Дунав са достъпни от:

Австрия - Via Donau 
Хърватия - Agency for Inland Waterways 
Сърбия - ​PLOVPUT 
Румъния - AFDJ 
Холандия - РИС Сървър
Чехия - LAVDIS
Германия - ELWIS 
Унгария - VITUKI 
Унгария - PannonRIS
Словакия
Украйна - State Hydrographic service

Създадено от: logo_dppi