BULRIS

Визуализация на Корабния Трафик

Във връзка с изискванията на Директива 2005/44/ЕС за разгръщане и прилагане на хармонизирани речни информационни услуги и системи, визуализацията на корабния трафик се осъществява посредством интернет-базирания софтуер http://vtt.bulris.bg, който предоставя следната информация и услуги за корабоплаването:

* актуални данни за фарватера (водния път);
* разположение на речни и брегови знаци;
* опасности по водния път, сигнали за бедствия;
* информация за транспорта и логистиката

  • vtt
  • vtt-view

Фиг.1 VTT km 487 - 499                                            Фиг.2  VTT km 562-568

Web графичния потребителски интерфейс е интерфейс на потребителите на АИС подсистемата. AIS web сървър е разработен да доставя на потребителя данните налични в АИС подсистемата. Данните се доставят от АИС рутера чрез използването на специален протокол между него и АИС web сървъра. Картите използвани във АИС Web сървъра отговарят на стандарта S-57 Inland ENC и могат да бъдат актуализирани. Потребителите се оторизират от системата с потребителско име и парола. Правата за достъп се получават от активната директория и се използват за да дават права до различни функционалности и данни от АИС. 
Потребителският интерфейс е на български и английски език.

Освен AIS web приложението, операторите използват Transas Navi Harbour приложение. То е настолно приложение и изисква инсталация на операторския компютър и лицензен ключ, докато AIS web приложението изисква само web браузър.

Програмата предлага обединение на данните от множество сензори и ги наслагва и изобразява върху електронни карти по стандарт S-57. Източниците на информация са радари, AIS базови станции, CCTV камери, УКВ радио станции).

Navi Harbour предоставя интерфейс с VTS базата данни. При регулярно обновяване на базата данни, операторите получават следните възможности:

  • да идентифицират целта чрез използване на информация за кораба от базата данни

  • да получават информация за маневрите на кораба (закотвяне, пилотаж, привързване) и време на работа

  • да използват референтни данни за кораби, корабни посещения, пристанища, история   

Процедурата за ползване на системата VTT е публично достъпна на адрес http://www.bulris.bg и предвижда: попълване на заявление, подаване в офиса на СПД “РКТ - р. Дунав”, гр. Русе с подписана декларация. В специализирания РИС-портал е обособена отделна секция за регистриране на потребители.

                                            VTT access.gif

Създадено от: logo_dppi